V. K. JONYNO NAMAI-GALERIJA

      

V. K. JONYNO NAMAI-GALERIJA
Turistų g. 9, Druskininkai
Tel.: 8 313 55553
El. p.: jonynogalerija@ciurlionis.com

DARBO LAIKAS:
antradieniais – šeštadieniais  11:00–18:00;
sekmadieniais 11:00 – 16:00;
pirmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis V. K. Jonyno namai-galerija ir M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus nedirba, išskyrus vasario 16 d., kovo 11 d. ir liepos 6 d.;
V. K. Jonyno namų-galerijos ir M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus lankymas ir gidų paslaugos muziejaus ne darbo metu apmokamas dvigubai.

V. K. JONYNO NAMŲ-GALERIJOS IR M. K. ČIURLIONIO MEMORIALINIO MUZIEJAUS BENDRAS LANKYMO BILIETAS:
suaugusiam – 5 €
moksleiviui, studentui, senjorui – 2,5 €
Bilietą įsigyti M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus KASOJE. Bilietai lankytojams parduodami iki 17:30 val., o sekmadieniais – iki 15:30

50% nuolaida teikiama:
 • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams,
 • studentams ir asmenims, tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) nariams;
 • nuolatinės  privalomosios  karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
 • pensininkams (iki 80 m.);
 • nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyviams – kariams – savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.

Šeimos bilietas:
2 suaugusiems ir 2 mokyklinio amžiaus vaikams – 10 €
1 suaugusiam ir 2 mokyklinio amžiaus vaikams – 8 €

Nemokamai V. K. Jonyno namus-galeriją lankyti gali:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • vaikų namų auklėtiniai;
 • soc. remtinų moksleivių grupės, pateikus raštišką mokyklos direktoriaus prašymą;
 • neįgalieji;
 • asmuo, lydintis neįgalų lankytoją;
 • Lietuvos Respublikos muziejininkai;
 • tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
 • dailininkai, meno mokyklų moksleiviai, Dailės akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto, konservatorijų studentai, dėstytojas, lydintis studentų grupę, mokytojas,  lydintis moksleivių grupę.
 • žurnalistai;
 • tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariai;
 • Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariai;
 • muziejaus lankytojai parodų atidarymo metu;
 • turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi grupes;
 • Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos LT MKS nariai;
 • Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai;
 • Kultūros paveldo departamento prie KM valstybės tarnautojai ir jo teritorinių padalinių darbuotojai;
 • lankytojai, pateikę Muziejaus bičiulio kortelę;
 • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų ir  meno mokyklų mokiniai Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją).
 • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.
Ekskursijų kainos: 
lietuvių kalba – 10 €
rusų kalba – 15 €
Ekskursiją galite užsakyti tel. 8 313 51131. Ekskursijos galimos tik su muziejaus ekskursijų vadovu arba turistinių firmų bei gidų gildijos gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.

 

Eukaciniai užsiėmimai:

suaugusiam – 5  €
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikui – 3 €
Dėl užsiėmimų laiko būtina išankstinė registracija: tel.: 8 313 55553 arba jonynogalerija@ciurlionis.com

V. K. JONYNO NAMAI-GALERIJA

Druskininkų miesto centrinėje dalyje, jaukiame gamtos prieglobstyje 1989 metais  pastatyta Vytauto Kazimiero Jonyno namai-galerija (architektas A. Kančas), lankytojams duris atvėrusi 1993 m. lapkričio 4 dieną. Joje eksponuojama išskirtinio talento grafiko, tapytojo, skulptoriaus, vitražisto V. K. Jonyno (1907–1997) visų kūrybos laikotarpių darbai: piešiniai, medžio raižiniai, litografijos, knygų iliustracijos, pašto ženklai, tapyba, skulptūra bei gausi dokumentinė medžiaga apie profesoriaus sukurtus interjerus, monumentaliąją dailę bažnyčioms. Iki pat mirties dailininkas V. K. Jonynas, po daugiau kaip keturis dešimtmečius trukusios priverstinės emigracijos, galerijoje leisdavo vasaras, bendraudavo su lankytojais, komentuodavo savo kūrybą. Visi galerijoje saugomi jo kūriniai – dailininko dovana Lietuvai.

          

Vytautas Kazimieras Jonynas gimė 1907 m. kovo 16 d. Alytaus apskrityje. Vidurinį išsilavinimą įgijo Kudirkos Naumiesčio ir Kauno gimnazijose, 1923–1929 m. mokėsi Lietuvos meno mokykloje Kaune. 1931 m. išvyko į Paryžių tęsti studijų. Baigęs dvi aukštąsias mokyklas (vienoje įgyja medžio raižinių ir knygos meno specialybę, kitoje – medžio skulptūros ir baldų konstravimo) ir surengęs personalinę parodą, 1935 m. sugrįžta į Kauną, dalyvauja jaunųjų dailininkų grupės „Ars“ veikloje, dėsto Kauno meno mokykloje, vėliau – Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto direktorius. 1944 m. dailininkas pasitraukia į Vokietiją. 1946 m. geram pažįstamam R. Šmitleinui padedant, V. K. Jonynas įkuria Freiburgo meno mokyklą. 1951 m. V. K. Jonynas išvyko į Jungtines Valstijas. Dėstė Mainco meno institute, Catan Rose meno institute ir Fordhamo universitete, įkūrė Vitražo studiją.

          

V. K. Jonynas paliko ženklų pėdsaką pasaulinėje meno arenoje. Prancūzams apie V. K. Jonyno veiklą primena medžio raižinių iliustracijos Prospero Mérimée „Lokiui”, vokiečiams – unikalūs pašto ženklai, iliustracijos J. W. Goethe’s knygoms „Jaunojo Verterio kančios” ir „Mainco apgulimas”, generolo F. Koenigo portretas, Vatikanui ir pasaulio katalikams – Jonyno apipavidalintas Vatikano paviljonas pasaulinėje Niujorko parodoje ir Šv. Petro bazilikos lietuvių kankinių koplyčia Romoje, vitražais ir mozaikomis dekoruotos bažnyčios JAV. Du aukso medaliai Paryžiaus pasaulinėje parodoje (1937), Taupomųjų kasų premija (1940) už K. Donelaičio „Metų“ iliustracijas, Prancūzijos Garbės legiono ordinas (1945), LDK Gedimino III laipsnio ordinas (1993) – tai tik dalis garbingų apdovanojimų. Gebėjimas toli nuo tėvynės įkurti Dailės ir amatų mokyklą École des Arts et Métiers Freiburge, sutelkusią tautiečius menininkus – ypač reikšmingas faktas. Dailininkas yra surengęs parodų Prancūzijoje, Italijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Olandijoje, JAV, jo darbų gausu Europos ir JAV muziejuose, privačiose kolekcijose.

     

Kultūrinė veikla. V. K. Jonyno galerijoje greta pagrindinės ekspozicijos didžiojoje salėje ( 80 kv. m.) rengiamos ir keičiamos dailės kūrinių parodos iš Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondų, privačių kolekcijų, pristatomos šiuolaikinės tapytojų, grafikų, tekstilininkų, skulptorių parodos. Galerijoje taip pat vykdomos Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokyklos V. K. Jonyno dailės skyriaus diplomantų baigiamųjų darbų parodos. Organizuojami tradiciniai renginiai – V. K. Jonyno gimimo metinių minėjimai, susitikimai su dailininkais, knygų pristatymai, paskaitos apie meną, etnokultūriniai vakarai. V. K. Jonyno galerija vaikus ir suaugusius kviečia į vitražo ir grafikos edukacinius užsiėmimus.

LILIJOS VALATKIENĖS PARODA ,,IŠRINKTIEJI”

Parodos atidarymas: liepos 31 d. 16:30 val.

Lilija Valatkienė – žurnalistė, redaktorė, fotomenininkė. 1980 m. baigė Vilniaus universitetą žurnalistikos specialybę. 1990 m. stažavosi Fredrikstad (Norvegija) institute, atliko praktiką dienraštyje ,,VG” (Verdens Gang – Oslas, Norvegija). 1989 – 2009 m. laikraščio ,,Lietuvos rytas” žurnalistė, žurnalų ,,Stilius” (leidžiamas nuo 1997 m.) ir ,,StiliusPLIUS” (leidžiamas nuo 2002 m.) įkūrėja ir vyriausioji redaktorė. Dabar L. Valatkienė dirba Lietuvos dailininkų sąjungos viešųjų ryšių atstove ir laikraščio ,,Dailėraštis” redaktore, iliustruoja knygas bei aktyviai dalyvauja parodose. 2015 m. suteiktas Lietuvos Meno kūrėjo statusas. Lietuvos bibliotekose skaitė edukacines paskaitas apie Mažąją Lietuvą, apie garsųjį LDK politiką, diplomatą ir kompozitorių M. K. Oginskį.

L. Valatkienė surengė 18 personalinių foto ir mišria technika atliktų kūrinių parodų, dalyvavo kolektyvinėse parodose, konkursuose, tarptautinėse meno bienalėse, kvadrienalėse, teminėse ekspozicijose, skirtose Lietuvos valstybingumui paminėti. Jos kūrinių yra įsigiję Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, Škotijos, Prancūzijos, Šveicarijos, JAV ir Australijos privatūs kolekcininkai.
„Projektas ,,Išrinktieji”, tai – dailininkų psichologinių portretų, sujungtų į segmentus alegorinė dėlionė (puzzle), jų nutapytų paveikslų reali dėlionė bei viską fiksuojantis ir intrigą atskleidžiantis katalogas yra savotiška psichologinio portreto žanro ,,veidaknygė”. Paroda – tai mano subjektyvi ,,išrinktųjų” metaforos (Visi pašauktieji, bet ne visi išrinktieji) interpretacija, todėl į mano išrinktuosius pažvelkite taip pat subjektyviai”, – sakė menininkė Lilija Valatkienė.

Paroda veiks iki 2019 09 26


EGLĖS GANDOS BOGDANIENĖS PARODA ,,PASVEIKINIMAS”

Parodos atidarymas: liepos 31 d. 16:30 val.

Parodoje pristatomi Eglės Gandos Bogdanienės tekstilės ribas peržengiantys darbai. Menininkė savo kūrybą suvokia kaip socialinių eksperimentų laboratoriją, kurioje tyrimo objektu dažniausiai tampa visuomenė ar net pati autorė. Iš čia gimsta ir naujos pažinimo ir patirties formos. Jos darbuose gausiai naudojamos įvairios medžiagos ir skirtingos technologijos. Nauja raiška prabyla vėlimo ir smaigstymo technologijos. E. G. Bogdanienės kūryba įtraukia į moters identiteto refleksijas patriarchalinėje kultūroje. Klasikiniai ir krikščionybės mitai, kasdienė rutina, atradimai ir netektys, lyčių stereotipai jos darbuose virsta egzistencinėmis aktualijomis.

Tekstilės menininkė, Vilniaus dailės akademijos profesorė, studijų prorektorė E. G. Bogdanienė aktyviai dalyvaujanti šiuolaikinio meno parodose, projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Ji rašo straipsnius, akademinius meninius tyrimus, kuruoja parodas, atlieka studijų programų ekspertinį vertinimą. Konceptualios idėjos jos kūryboje ir akademiniame darbe yra varomoji jėga, skatinanti nesibaigiančius formų eksperimentus. E. G. Bogdanienė nuo 1999 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos, o nuo 2012 m. – tarptautinio profesinio tinklo ArcInTex narė. Jos darbai pripažinti ir apdovanoti įvairiose parodose ir konkursuose. Jie atspindi artimą kūrybos ir asmeninio gyvenimo ryšį. Menininkė yra surengusi apie 30 personalinių ir dalyvavusi daugiau nei 100 grupinių parodų Lietuvoje, JAV, Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Dominikos Respublikoje, Švedijoje, Latvijoje, Estijoje, Taivane, Kinijoje…

Paroda veiks iki 2019 09 26


V. K. JONYNO NAMŲ- GALERIJOS EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI:
suaugusiam – 5  €
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikui – 3 €
Dėl užsiėmimų laiko būtina išankstinė registracija: tel.: 8 313 55553 arba jonynogalerija@ciurlionis.com

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS “LANGAS Į SAULĘ”
(5-12 klasių moksleiviams ir suaugusiems)

Vitražo menas jau daug šimtmečių žengia greta architektūros, įsilieja į ją, formuoja pastato grožį, atlieka ne tik dekoratyvinę, bet ir vaizduojamąją funkciją. Ankstesniais laikais vitražai dažniausiai puošdavo kultinės paskirties pastatus, bet jau nuo XVIII a. pb. jie vis dažniau sutinkami visuomeninės paskirties pastatuose. Tobulėjant technologijoms, vitražo etiudus sukurti tapo įmanoma gana nesudėtingomis priemonėmis. Žymaus lietuvių dailininko, vitražų kūrėjo V. K. Jonyno namuose-galerijoje Jūsų laukia tapyba ant stiklo šaltais  vitražo dažais. Šis edukacinis užsiėmimas kviečia improvizuoti V. K. Jonyno vitražų temomis. Jūs  galėsite sukurti nedidelio formato kompoziciją. Vitražo etiudas  įkomponuotas lange, saulės šviesos palytėtas, padės sukurti džiugią, šventinę nuotaiką kambario interjere.
Trukmė: 80 min.
Dėl užsiėmimų laiko būtina išankstinė registracija: tel.:  (8 313) 55 553, jonynogalerija@ciurlionis.com
Dalyvių skaičius: 10-15 asm.

EDUKACINIS UŽSIĖMIMAS “KNYGOS SARGAS – EX LIBRIS”
(įvairaus amžiaus lankytojams)

V. K. Jonyno galerija kviečia susikurti savo ekslibrisą. Kaip žinia, tai ne tik knygos savininko ženklas, priminimas kam ji priklauso, bet ir meno kūrinys. Ekslibrisas atspindi knygos savininko pomėgius, profesiją, gyvenimo būdą ir net gi charakterį. V. K. Jonynas yra sukūręs nemažą skaičių ekslibrisų savo draugams, rašytojams, dailininkams, o taip pat ir savo artimiesiems. Ekslibrisą galėsite sukurti pasirinkta grafikos technika: monotipijos, lino raižinio, sausos adatos, ar tiesiog tušu ir plunksnele. Tikimės, kad laikas praleistas galerijoje bus prasmingas ir įsimintinas.
Trukmė: 60 min.
Dalyvių skaičius: iki 20 asm.
Dėl užsiėmimų laiko būtina išankstinė registracija: tel.:  (8 313) 55 553, jonynogalerija@ciurlionis.com