KAINOS

M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus
M. K. Čiurlionio g. 35,  LT-66164 Druskininkai
Tel.: 8 313 51131
El. p.: ciurlioniomemorialinis@ciurlionis.com

M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus darbo laikas:
antradieniais – šeštadieniais  11:00–18:00;
sekmadieniais 11:00 – 16:00;
p
irmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus ir V. K. Jonyno namai-galerija nedirba, išskyrus vasario 16 d., kovo 11 d. ir liepos 6 d.

M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus ir V. K. Jonyno namų-galerijos bendras lankymo bilietas:
suaugusiam – 5 €
moksleiviui, studentui, senjorui – 2,5 €
Bilietai lankytojams parduodami iki 17:30 val., o sekmadieniais – iki 15:30

50% nuolaida teikiama:
 • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams,
 • studentams ir asmenims, tarptautinės studentų organizacijos (ISIC) nariams;
 • nuolatinės  privalomosios  karo tarnybos kariams, kariams savanoriams;
 • pensininkams (iki 80 m.);
 • nuo 1939–1990 metų okupacijų nukentėjusiems asmenims – politiniams kaliniams ir tremtiniams, buvusiems getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniams;
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 • pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijos dalyviams – kariams – savanoriams ir laisvės kovų dalyviams.

Šeimos bilietas:
2 suaugusiems ir 2 mokyklinio amžiaus vaikams – 10 €
1 suaugusiam ir 2 mokyklinio amžiaus vaikams – 8 €

Nemokamai muziejų lankyti gali:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikai;
 • vaikų namų auklėtiniai;
 • soc. remtinų moksleivių grupės, pateikus raštišką mokyklos direktoriaus prašymą;
 • neįgalieji;
 • asmuo, lydintis neįgalų lankytoją;
 • Lietuvos Respublikos muziejininkai;
 • tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) nariai;
 • dailininkai, meno mokyklų moksleiviai, Dailės akademijos ir Vytauto Didžiojo universiteto menų fakulteto, konservatorijų studentai, dėstytojas, lydintis studentų grupę, mokytojas,  lydintis moksleivių grupę.
 • žurnalistai;
 • tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) nariai;
 • Lietuvos dailės istorikų draugijos (LDID) nariai;
 • muziejaus lankytojai parodų atidarymo metu;
 • turizmo firmų, gidų gildijos nariai, kurie lydi grupes;
 • Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos LT MKS nariai;
 • Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariai;
 • Kultūros paveldo departamento prie KM valstybės tarnautojai ir jo teritorinių padalinių darbuotojai;
 • lankytojai, pateikę Muziejaus bičiulio kortelę;
 • dieninių bendrojo lavinimo mokyklų ir  meno mokyklų mokiniai Mokslo ir žinių dieną (rugsėjo 1-ąją).
 • asmenys, kuriems sukako 80 metų ir vyresni.

Edukaciniai užsiėmimai:
suaugusiam – 5  €
ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikui – 3 €
Dėl užsiėmimų laiko būtina išankstinė registracija: tel.: 8 313 52755, 8 313 51131 arba ciurlioniomemorialinis@ciurlionis.com

Ekskursijų kainos: 
lietuvių kalba – 10 €
užsienio (rusų, anglų) kalbomis – 15 
Ekskursiją galite užsakyti tel. 8 313 51131. Ekskursijos galimos tik su muziejaus ekskursijų vadovu arba turistinių firmų bei gidų gildijos gidu, turinčiu kvalifikaciją patvirtinantį pažymėjimą.

M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus ir V. K. Jonyno namų-galerijos 
lankymas ir gidų paslaugos muziejaus ne darbo metu apmokamas dvigubai.